Ürünler

MENARD VİBRO zemin iyileştirmesi için derin temellere alternatif olabilecek geniş çözümler sunar (örn. Kazıklar) Çeşitli teknolojilerimiz bünyesinde şunları barındırır:

 • Controlled Modulus Columns™ (Modül Kontrollü Kolonlar)
 • Dynamic Compaction™ (Dinamik Kompaksiyon)
 • Dynamic Replacement™ (Dinamik Yer değiştirme)
 • Menard Vacuum™ (Menard Vakum)
 • Rapid Impact Compaction (Hızlı Darbe Sıkıştırması)
 • Düşey Drenler
 • Vibro Taş Kolonlar
 • Vibro Kompaksiyon

MENARD VİBRO iki türde ayrılabilen en uygun zemin iyileştirme metotlarını seçmek için zemin ve iyileştirme kriterlerini değerlendirir:

 1. Ek malzeme olmadan Zemin İyileştirmesi
  Sıklaştırma, granül topraklar için (Kum ya da Çakıl) büyük ölçüde vibrasyon (Vibro Sıkıştırma) aracılığıyla gerçekleştirilirken, kohezif topraklar için (Kil ve silt) ön yüklemeyle (Dikey Drenaj) zemin birleştirilmesi bir drenaj sistemi vasıtasıyla büyük ölçüde hızlandırılabilir.

   
 2. Ek malzemelerle Zemin İyileştirmesi
  Bu teknikler sıkıştırılabilir zemin tabakalarda esnek, sert ya da yarı sert dikey kolonların imalatını içerir. Bu kolonlar düzenli bir yüzey kılavuzunu takip ederek gerçekleşir. Bu kolonların malzemesi kuru ya da kohezyonsuz (taş kolonlar ve dinamik sütun değiştirme) veya harç temellidir (Kontrollü Kolon Katsayıları). Sonuçta ortaya çıkan zemin tabaka, ileri mühendislik özellikleriyle kompozit bir malzeme gibidir.