کاربرد تکنیکهای منارد:

شناسایی موثرترین ساختار فونداسیون که بتواند عملکردی مطمئن و بدون اشکال در گذر زمان داشته باشد از اهداف مهندسان منارد وایبرو است. برای رسیدن به یک سیستم پی مقرون بصرفه اغلب نیاز به استفاده از ترکیبی از تکنیک های بهسازی با لحاظ کردن تنوع خاک و شرایط بارگذاری میباشد.

منارد وایبرو ضمن مد نظر قرار دادن مهندسی ارزش راه حل های نوآورانه ای ارایه می نماید که می توانند گزینه های اقتصادی مناسبی برای جایگزینی پی های عمیق (شمع) و یا خاکبرداری / خاکریزی باشند. طیف گسترده ای از فناوری ها و تجارب ما در طراحی / ساخت با موفقیت در سراسر دنیا در حوزه های زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

  • صنایع نفت و گاز
  • مخازن و انبارها
  • جاده ها و خطوط راه آهن ها
  • تجاری و مسکونی
  • بنادر و فرودگاه ها

کابردها

نفت و گاز، صنایع سنگین مخازن جاده ها و خطوط راه آهن تجاری و مسکونی بنادر و فرودگاه