جایگزینی ارتعاشی VR - ( ستون سنگی -SC)

ستون های سنگی با نفوذ میله لرزان و از طریق ترکیب مصالح دانه دار در داخل زمین شکل می گیرد که در آن اجزاء عمودی که دارای مقاومت بالا ، استقامت برشی و دارای قابلیت های زهکشی است ایجاد می شود.

در این روش از یکی از دو فرایند تغذیه ( بالا یا پایین)همراه با هوا ( روش خشک) و یا آب ( روش مرطوب) به عنوان سیالات فورانی استفاده می شود. ستون های سنگی زیر سازه هایی با بار یکنواخت / یکسان مانند خاکریزها و پی های گسترده تحت شبکه ای با فواصل منظم نصب میشوند. در این حالت یک بستر انتقال بار بین ستون سنگی و سازه طراحی و نصب می شود. نصب ستون سنگی منجر به کاهش قابل ملاحظه نشستهای کلی و نا متفارن سازه می شود. ستون های سنگی را همچنین می توان به طور گروهی زیر پی های مجزا یا مستقیما زیر بارهای خطی مثل پی های نواری یا دیوارهای حایل نصب کرد. در این حالت ستون های سنگی ظرفیت باربری خاک را افزایش داده در عین حال مقادیر نشست را کاهش میدهد. این روش برای بهسازی خاک های سست و خیلی سست ( ماسه لای دار، رس، لای و انباشتهای نامتجانس ) کاملا مناسب است. با این حال هنگامی که خاک اطراف دارای خطر تنزل ویژگی های ژئوتکنیکی در دراز مدت (خاکهای آلی، خاک رس بسیار نرم، لای ...) به همراه محصورشدگی بسیار محدودباشد، نباید ازستون های سنگی برای کاهش نشست ویا افزایش ظرفیت باربری استفاده کرد.

مزایا

 

  • کاهش نشست در لایه های خاک نشست پذیر ، همزمان خاصیت زهکشی ستون سنگی منجر به افزایش نرخ تثبیت نشست در خاک های نرم و چسبناک می شود.
  • از آنجا که ستونهای سنگی از مصالح دانه ای متراکم ساخته شده اند نه نیازی به دوره عمل آوری هست و نه لزومی به برش سر شمع که بدین ترتیب حفاری و ساخت فونداسیون بلافاصله پس از نصب ستون های سنگی میتواند انجام پذیرد.
  • نرخ بالای پیشرفت فیزیکی روزانه
  • بدلیل ترکیب و وجود همزمان مزایای استعداد زهکشی ، افرایش مقاومت برشی و سختی خاک این روش به خوبی مناسب برای کاهش روانگرایی میباشد.