بنادر و فرودگاه ها

بدلیل عدم وجود فضاهای بسیار بزرگ بی استفاده در سواحل ، بنادر و فرودگاه ها اغلب در زمین های جدیدا استحصال شده ایجاد می شوند . بنابراین اغلب پروژه های ساخت و ساز بنادر و فرودگاه ها شامل ساخت و ساز در مساحت و احجام بالا می شود.

در اغلب موارد زمین مورد نیاز از تالابها و یا دریا با استفاده از مصالح لایروبی شده و یا وارداتی استحصال میشود. شناسایی یک ابزار و روش مقرون به صرفه برای بهسازی چنین مقادیر و احجام بزرگی از خاک چالش های مهمی را در پیش روی مهندسان قرار میدهد، در حالی که همزمان میباید با محدودیت های برنامه ریزی و محدود کردن هزینه دست و پنجه نرم کنند.

منارد وایبرو برای مقابله با مسائل پیش رو ، را ه حل هایی را برای بهسازی و بهبود شرایط کلی زمین در دسترس قرار می دهد.

راه حل:
  • خود پایداری اراضی استحصالی
  • افزایش ظرفیت باربری در سطح.
  • کاهش ریسک روان گرایی در رویدادهای زلزله ای.
  • کنترل نشست خاک در مدت طول عمر تاسیسات(کلی و نا متقارن).
کاربردها:
  • بنادر و کارخانه های کشتی سازی.
  • فرودگاه ها.
  • پروژه های بزرگ استحصال زمین (جزایر مصنوعی،سرزمین های الحاقی و غیره)