تجاری و مسکونی

پروژه های ساخت ساختمان های تجاری و مسکونی برگرفته از یک مدل مالی است که ارایه محصول با کیفیت بالا برای مشتری با توجه به محدودیت های زیاد در هزینه از ویژگی های بارز آن بشمار میرود. در نتیجه ضروری است که در این پروژه ها از راه حل هایی با عملکرد بالا، تضمین شده و هزینه آگاهانه استفاده شود. اغلب زمینهای کم هزینه دردسترس دارای ترکیبات خاک ضعیف است. بیشتر انبارها و ساختمان های صنعتی واقع شده در مکانهایی با خاک ضعیف با استفاده از شمع و کف های بتنی مسلح ساخته شده اند.بکارگیری راه حلهای بهسازی خاک منارد وایبرو در این موارد امکان اجرا و ساخت سیستم کف به شکل پی گسترده (slab-on-grade floor systems) و برخورداری از مزایای اقتصادی و عملکردی و زیست محیطی آن را فراهم می آورد.

منارد وایبرو با ارائه راه حل های خلاقانه و مقرون به صرفه برای بهبود زمین، متناوبا برای اجرای پروژه ها به خدمت گرفته شده و با توجه به محدودیتها و الزامات به کمک سازندگان آمده است.

راه حل :
 • در اختیار گذاردن ظرفیت باربری مناسب برای شالوده های کم عمق.
 • کاهش نشست کلی و نامتقارن.
 • اجازه استفاده از شالوده ها و فنداسیون های بتنی معمولی و مقرون به صرفه.
 • حذف هرگونه هزینه دفع ضایعات.
کاربردها:
 • دفاتر.
 • آپارتمان ها.
 • پروژه های مسکونی.
 • انبارهای ذخیره سازی تجهیزات.
 • کریدورهای تاسیساتی.
 • پوشاندن محلهای دفن زباله
 • مراکز خرید.