Yollar ve Demiryolları

Ulaştırma mühendisleri için yüksek oranda sıkıştırılabilir zeminlerde inşaatlardan kaçınmak genellikle zordur. Örneğin, Sabkha bölgesindeki sulak alanlar ya da akarsu alanlarında, uzun vadedeki toplam ve farklı oturmaları veya şevk kaymasını önlemek için in-situ zeminin sağlamlaştırması gereklidir.

Özellikle köprü yapılarına doğru, yaklaşım dolguları hassas bölümlerdir ve 20t/m²’ye kadar yer altı topraklarında kritik yüklere neden olabilirler. Bu temellerin tasarımlarında genellikle zeminin iyileştirmesi gereklidir.

ÇÖZÜMLER:

 • Uzun vadede toplam ve farklı oturumların azaltılması.
 • Yüksek dolguların dairesel stabilitesinin garantilenmesi.
 • Dolgu yatağı.
 • Taşıma yüzeyi kapasitesinin artırılması.
 • Sıvılaşmanın azaltılması (sismik bölgeler).

UYGULAMALAR:

 • Yollar.
 • Dolgular.
 • Demiryolları.
 • Köprü Kenarayakları.
 • Gömülü Altyapılar.
 • Park Alanları
 • İstasyonlar ve Terminaller.