جاده ها و خطوط راه آهن :

اغلب برای مهندسین حمل و نقل اجتناب از ساخت بر روی خاکهای بسیار نشست پذیر دشوار است.برای مثال، هنگامی که عبور از تالاب ها ، رودخانه ها و یا مناطق نمکزار (Sabkha) گریز ناپذیر باشد لازم است تا خاک در محل تحکیم شده تا از شکست شیب خاکریز جاده حین ساخت و همچنین نشست کلی و نامتقارن در بلند مدت جلوگیری گردد.

به طور خاص، خاکریزی پایه پلها حساس تراست چرا که می تواند باری به بزرگی t/m²20 را به سطح خاک وارد کند. طراحی این نوع شالوده ها و فونداسیون ها اغلب نیازمند بررسی دقیق برای بهبود وضعیت خاک است.

راه حلها :
 • کنترل میزان نشست کلی و نامتقارن تضمین ثبات خاکریز ها و زیر ساخت
 • خود پایداری خاکریز
 • افزایش ظرفیت باربری در سطح
 • کاهش خطر روان گرایی خاک در مناطق زلزله خیز
کاربردها:
 • جاده ها
 • خاکریزها و زیرساخت ها
 • خط راه آهن
 • خاکریز پایه پل ها
 • تاسیسات زیر زمینی
 • سازه های پارکینگ
 • ایستگاهها و پایانه ها

کابردها

نفت و گاز، صنایع سنگین مخازن جاده ها و خطوط راه آهن تجاری و مسکونی بنادر و فرودگاه

Projects

Abu Al Shaoum Island Connecting BridgeNorth South Railway Project CTW 10