Tanklar ve Depolar

Petrol tankları ve tarım ürünleri depoları, genellikle limanlarda ve civardaki üretim tesislerinin yakınlarında yer alır. Depolar genelde ağır yük ihtiva etmeleri sebebi ile büyük yapılar gerektirir ve bu da temelin güçlü olması ihtiyacını doğurur.

Radye ve kazıklar, geleneksel çözümlerdir; MENARD VIBRO toprak zemin iyileştirme teknikleri, zemini güçlendirerek elverişli maliyet ve zaman çözümleri sunar ve daha basit temel çözümlerine olanak tanır.

ÇÖZÜMLER:
 

  • Toplam ve farklı oturumları (yan yatma ve kenar boyunca) kontrol etme.
  • Taşıma kapasitesi problemine karşı güvenlik faktörünü güçlendirme.
  • Sismik bir olay halinde toprağın sıvılaşması riskini azaltma.
  • İnşaat sürelerini kısaltma.

UYGULAMALAR:
 

  • Petrol ve Gaz Terminalleri
  • Su tankları (Atık su arıtma tesisi, pis su arıtma tesisi, tuz giderme tesisleri vs.)
  • Tanklar ve boru hatları, yemeklik sıvı yağ deposu, şeker, buğday vs.