مخازن و انبارها:

مخازن نفت و انبارهای ذخیره سازی محصولات کشاورزی اغلب در بنادر و اطراف کارخانه های تولیدی احداث می شود. ساختار مخازن اغلب به گونه ای است که باید بار زیادی را تحمل کند و برای اینگونه ساختارها وجود شالوده و فونداسیون قوی ضروری است.

در حالی که به طور سنتی از پی های شبکه ای mat foundation وشمع استفاده می شود، راه حلهای بهسازی خاک منارد وایبرو با در دسترس قرار دادن روشهای مقرون به صرفه تر بوسیله تقویت زمین امکان داشتن فونداسیون سبکتری را در اختیار قرار میدهد.

راه حلها :
  • کنترل میزان نشست کلی و نامتقارن ( کنترل انحراف در امتداد لبه)
  • افزایش ضریب اطمینان در برابر شکست ظرفیت باربری خاک.
  • کاهش خطر روان گرایی خاک در صورت رخداد زلزله.
  • به حداقل رساندن زمانبندی ساخت.
کاربردها:
  • پایانه های نفت و گاز.
  • مخازن آب(تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ، تاسیسات آب شیرین کن و غیره)
  • مخازن و خطوط لوله برای ذخیره سازی روغن خوراکی ،شکر ، گندم و غیره.