Petrol ve Gaz – Endüstriyel

Ağır endüstriyel gelişmelere ek olarak Petrol ve Gaz gelişmeleri, enerji ve tuz giderme tesisleri; karmaşık yapılar ve inşaatları için verilen çok kısa süreler; yapısal görünümleri ve binaların boyutları nedeniyle en zorlayıcı projeler olarak bilinir. Genellikle uzak alanlarda ve zorlu zemin koşullarına sahip bölgelerde inşa edilmeleri sebebi ile bu tür projeler, performans ve planlama açısından katı gereklilikleri yerine getirmek üzere yoğun temel çalışmalarının yapılmasını gerektirmektedir.

MENARD VIBRO, zemin iyileştirme çözümleri, dünya çapında toprak ile ilgili meseleler ile mücadele etmek ve tesislerin "iyi bir temelde" güvenli şekilde inşasına imkan tanımak için birçok petrol, gaz ve endüstriyel tesislerinde başarıyla uygulanabilir. Çalışmalar, son mühendislik öncesinde, son kurulum planı ortaya çıkmadan yürütülebilir, iyileştirilen alandaki herhangi bir yerde inşaat temelinin atılması sağlanır ve böylelikle toplam inşaat süresi kısaltılmış olur.

Kapsamlı teknikleri ile tasarım ve inşaat çözümleri sunan MENARD VIBRO, her türlü zemin ve proje şartlarına uyum sağlaması için birleştirilebilen tam kapsamlı çözümler sunarak Petrol, Gaz ve Endüstriyel gelişmelerin sorunlarına tam olarak cevap verir.

ÇÖZÜMLER:

 • Toplam ve diferansiyel oturmanın kontrolü
 • Zemin taşıma gücü hatasına karşı güvenlik faktörünü güçlendirme
 • Sismik bir olay halinde zeminin sıvılaşması riskini azaltma
 • İnşa imal sürelerini kısaltma

UYGULAMALAR:

 • Petrol ve Gaz Terminalleri
 • Rafineriler
 • Tanklar ve boru hatları
 • Enerji Santralleri
 • Tuz giderme tesisleri, Atık Su Artıma Tesisi, kanalizasyon, vs.
 • Ağır endüstriyel gelişmeler, malzeme üretim tesisi (Karbon, Alüminyum, Çelik vs.)
 • Maden gelişmeleri
 • Üretim tesisi