نفت و گاز، صنایع سنگین

طرحهای توسعه نفت و گاز، کارخانه های تولید برق ، آب شیرین کن و توسعه کارخانه های عظیم صنعتی به دلیل پیچیدگی زیادی که برای ساخت ساز به همراه دارند و همچنین کوتاهی زمان ساخت و پیچیدگی های ساختاری و حجم عظیم پروژه های یادشده، همواره جزو پروژه های چالش برانگیز به شمار می روند. این در حالی است که اینگونه پروژه ها اغلب در مناطق دور افتاده و شرایط اقلیمی / ژئولوژی دشوار بنا شده و همزمان نیازمند عملیات پی سازی / شالوده سازی بسیار فشرده و حساس هستند تا بتواند الزامات دقیق و سختگیرانه از نظر عملکرد و برنامه ریزی را برآورده سازد.راه حل های منارد وایبرو برای بهبود خاک را می توان با موفقیت در بسیاری از طرحهای توسعه نفت و گاز و طرح های صنعتی برای مقابله با چالش های مرتبط با خاک به منظور فراهم آوردن امکان "ساخت و ساز ایمن بروی زمین خوب" پیاده سازی کرد. راه حلهای ما می تواند قبل از اتمام مراحل پایانی مهندسی و طراحی و حتی پیش از اینکه نقشه های نهایی فونداسیون در دسترس باشد انجام پذیرد که بدین ترتیب اجازه ساخت پی ها در هر نقطه از منطقه بهسازی شده وجود خواهد داشت و در نتیجه موجب کوتاه تر شدن دوره کلی ساخت و ساز میشود.

منارد ویبرو ضمن ارائه راه حل های طراحی/ اجرا امکان پاسخگویی به کلیه مشکلات مربوط خاک در پروژه های های نفت و گاز و صنایع سنگین را ( با توجه به در دست داشتن طیف وسیعی از تکنیکها که قابلیت ترکیب و تطبیق با هرگونه شرایط خاص خاک و پروژه را دارند) دارا میباشد.

را ه حلها:

 • کنترل میزان نشست کلی و نامتقارن
 • افزایش ضریب اطمینان در برابر شکست ظرفیت باربری خاک.
 • کاهش خطر روان گرایی در صورت رخداد زلزله.
 • به حداقل رساندن زمانبندی ساخت و ساز.

کاربردها:

 • پایانه های نفت و گاز
 • پالایشگاه ها
 • مخازن و خطوط لوله
 • صنایع وکارخانه های تولید انرژی
 • تاسیسات آب شیرین کن ، تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب
 • کارخانه های سنگین صنعتی، احداث کارخانه تولید مواد (کربن، آلومینیوم،فولاد،غیره)
 • توسعه معادن
 • کارخانه های تولیدی